Valbeveiliging

Ten aanzien van inspectie- of onderhoudswerkzaamheden op hoogte moet worden voldaan aan wettelijke veiligheidsvoorschriften. In Nederland geldt 2,50 meter als ondergrens. Deze regels zijn ingesteld om te voorkomen dat een persoon bij een val letsel of erger oploopt.

De Groot Daken is bekend met alle wet- en regelgeving inzake advies, montage en inspectie rond systemen valbeveiligingssystemen, evenals met de vereisten van fabrikanten op dit gebied. Wij zijn goed op de hoogte van de laatste wijzigingen en de gevolgen hiervan voor uw eventuele aansprakelijkheid.

Verantwoorderlijkheid
De verantwoordelijkheid voor veilig werken op hoogte berust bij de eigenaren, huurders en beheerders van bouwwerken, maar ook bij werkgevers waarvan het personeel voornoemde werkzaamheden verricht. Al deze partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ongeval, indien achteraf blijkt dat niet aan alle veiligheidseisen is voldaan.

dakveiligheid 1

 

Nieuwsbrief
Onze opdrachtgevers
 • Particulieren
 • Beleggers
 • Vastgoed management
 • Beheerders
 • Gemeentes
 • Woningcorporaties
 • VvE's
 • Zorginstellingen
 • Ziekenhuizen
 • Rijksoverheid
 • Scholen