Dakonderhoud

De Groot Daken is een specialist in het beheer en onderhoud van zowel platte als schuine daken. Een breed scala aan diensten bieden wij u aan die onder dakonderhoud en dakbeheer vallen. Van inspectie, onderhoud en reparatie tot bestandsopname, risico-inventarisatie en het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen. Daarmee houdt het echter niet op! De Groot Daken beschikt namelijk ook over een 24-uurs service, gericht op het vlot en adequaat afhandelen van lekkagemeldingen en calamiteiten. Mocht u onverhoopt worden geconfronteerd met lekkage of een ander probleem? De Groot Daken is paraat. 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op ons vast telefoonnummer: 088-0116000.

Dakonderhoud en veiligheid

In Nederland gelden er wettelijke veiligheidsregels waaraan moet worden voldaan betreft inspectie en onderhoudswerkzaamheden. In ons land geldt een ondergrens van 2.5 meter. Deze regels zijn ingesteld om te voorkomen dat iemand letsel of erger oploopt tijdens een val. Wij zijn bekend met alle wet- en regelgeving op het gebied van montage en inspectie rondom systemen voor valbeveiliging. Bij dakonderhoud en veiligheid zijn er eveneens vereisten van fabrikanten op dit gebied. De Groot Daken is goed op de hoogte van de laatste wijzigingen en de gevolgen hiervan voor uw eventuele aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid dakonderhoud

De verantwoordelijkheid voor veilig werken op hoogte berust bij de eigenaren, huurders en beheerders van bouwwerken, maar ook bij werkgevers waarvan het personeel voornoemde werkzaamheden verricht. Al deze partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ongeval, indien achteraf blijkt dat niet aan alle veiligheidseisen is voldaan.
Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Nieuwsbrief
Onze opdrachtgevers
 • Particulieren
 • Beleggers
 • Vastgoed management
 • Beheerders
 • Gemeentes
 • Woningcorporaties
 • VvE's
 • Zorginstellingen
 • Ziekenhuizen
 • Rijksoverheid
 • Scholen