Luchtzuiverende daken

De zogeheten luchtzuiverende dakbaan is een ECO dakbaan, ontworpen volgens het Cradle to Cradle principe. Het witte reflecterende mineraal aan de bovenzijde is voorzien van de “Air Care Technology” met zijn luchtzuiverende werking.
Luchtzuivering Air Care Technologie
De minerale afwerking van deze dakbanen bestaat uit een coating van een speciaal type Titaniumdioxide (TiO2). Onder invloed van UV- licht werkt dit als een katalysator waarbij gedurende de gehele levensduur van uw dak stikstof- en zwaveloxiden, welke medeverantwoordelijk zijn voor de verzuring van het milieu en het broeikaseffect worden omgezet in onschadelijke en milieuneutrale stoffen. De “Air Care Technology” draagt bij aan de reductie van het uiterst schadelijke secundaire fijnstof.
                NOx en SOx1             TIO21
Koeling
De luchtzuiverende dakbaan heeft aan de bovenzijde een witte sterk reflecterende en emitterende minerale afwerking. Via conventionele reflectie wordt de warmte door zonnestraling grotendeels weerkaatst. Specifieke eigenschappen van de minerale toplaag zorgen bovendien voor een hoge emissiviteit. Op zeer efficiente wijze geeft dit materiaal namelijk de opgenomen warmte af middels infrarood straling.
Deze tweeledige eigenschap van desbetreffende dakbaan verlaagt de oppervlaktetemperatuur van de dakbedekking met ruim 30 graden. Het gebouw zal ’s zomers minder snel opwarmen waardoor de behoefte aan actieve koeling afneemt. Bovendien zal de verwachte levensduur van dit dakmembraan met minstens 5 jaar worden verlengd, omdat forse temperatuurschommelingen aanzienlijk minder zullen optreden. Luchtzuiverende dakbanen leveren niet alleen economisch voordeel, zij verkleinen bovendien de ecologische voetafdruk.
Nieuwsbrief
Onze opdrachtgevers
 • Particulieren
 • Beleggers
 • Vastgoed management
 • Beheerders
 • Gemeentes
 • Woningcorporaties
 • VvE's
 • Zorginstellingen
 • Ziekenhuizen
 • Rijksoverheid
 • Scholen